Årsmøte for 2021 i velforeningen ble avholdt 1. mars 2022 på Bloms Minde.

Styret for 2022 er som følger:

Jørgen Bergsli, styreleder
Cathrine Nygaard
Elin Tollefsen
Dagfinn Øksenholt, kasserer
Heiri Sørensen
Lena Elisabeth Baardseth

Varamedlemmer
Birte S. Ulveseth
Jahn Glomsrud


Øystein Midjås revisor
Marie Bergsli, vararevisor

Valgkomite:
Anne Sondbø Hansen, leder
Jørn Rønningen
Arvid Tollefsen