Fom 2021 får alle medlemmer og leietakere tilsendt faktura for medlemskontingenten for 2021.
Det vil skje etter at årsmøtet blir avholdt.  Vi håper at det vil være mulig å få avholdt årsmøte ila mars.