Brannsjef Guttorm Liebe støtter opp om det brannforebyggende arbeidet i velområdet og oppfordrer alle beboerne til å plassere avfall- og papirdunker på forsvarlig måte. 

I forbindelse med velforeningens arbeid med å iverksette brannforebyggende tiltak skriver brannsjef Guttorm Liebe følgende i et brev til Snipetorp og omegn velforening:

...... "Snipetorp om omegn velforening har imidlertid et stort poeng, - søppelcontainere/ - dunker/- kasser er yndete objekter å sette fyr på. Og dersom de står for nær brennbare husvegger, kan det bli brann. Brannvesenet slokker i løpet av året ganske mange slike "branner", - som hovedregel før det blir brann i nærmeste bygning. Men det hender også at det har tatt fyr i bygningen før brannvesenet når fram.

Snipetorp er vår største og mest verdifulle verneverdige trehusbeyggelse. Som brannsjef vil jeg defor henstille til alle som bor i det området om å plassere søppel, oppbevare annet avfall, materialer osv. på slik måte at det er vanskelig tilgjegelig for påtenning og så langt fra bygninger som mulig..... "