Skien kommunes Bevaringspris for 2017 ble 1.12 tildelt Bratsberggt. 14

Årets vinnere av Snipetorpprisen i år, Hege og Dagfinn Øksenholt i Bratsberggt.14, ble nominert til Skien Kommunes Bevaringspris av Snipetrp og Omegn Vel med følgende begrunnelse: 

"Huset er det siste året restaurert og satt tilbake til opprinnelig utseende.  

Arkitekturen på hovedhuset er den opprinnelige. Det er brukt paneler fra tiden da huset var nytt som mal for høvling av nytt panel.

De opprinnelige vidusåpningene er funnet fram, vinduer er spesialbestilt og utsmykning/belistning er foretatt med utsøkt kvalitet. 

Det er bygget ny garasje og uthus, hvor arkitekturen innordner seg svært godt i gateløpet. Det er også bygd nytt  gjerde mot gaten.

Som en understreking av at alt skulle bevares, er beplantning fra tidligere eier tatt vare på og vakkert plantet ut i hagen."

1.12.2017 ble bevaringsprisen offentliggjjort og TA skriver i sin artikkel:

Det har kostet tid, krefter og penger. Og vi er sjuende generasjon som bor i huset, uttalte glade prisvinnere fredag.

Det var Hege og Dagfinn Øksenholt. De fikk Skien kommunes bevaringspris 2017 for sin innsats i Bratsberggata 14.
Sammen med vinnerne av byggeskikkprisen og kulturprisen var de til stede i rådhuset.

Juryen uttalte om arbeidet som var gjort i Bratsberggata 14 at prisvinnerne under restaureringsarbeidet hadde vist respekt for den opprinnelige arkitektur og benyttet byggemateriale av høy kvalitet.

Bygningen ble opprinnelig oppført i 1838.

- Hvor mye har restaureringen kostet dere?

- Nei, det har jeg ikke lyst til å si, svarte Dagfinn Øksenholt, - men selve byggingen/restaureringen har tatt cirka ett års tid. Jeg vil rose arkitekten og håndverkerne som har vært med på dette, de har vært helt fantastiske.

- Blir det aktuelt å selge seinere?

- Nei, ikke tale om. Vi er sjuende generasjon som bor i huset, og vi har tre barn.

Prisen er på 10 000 kroner, pluss diplom og plakett.