Kl. 12.00 Parade fra Snipetorpgata 25 til ”Trekanten”

Kl. 12.15 Leder i velforeningen Anette Storli Andersen
ønsker velkommen til Snipetorpmarken 2019.

Hilsen fra Tor Arnesen Scheen

Utdeling av Snipetorp-prisen 2019

Aktiviteter under Snipetorpmarken
* Siljazz og band fra Skien vgs spiller ved Trekanten
* Real Roths spiller på Bloms Minde
* Buktaler Erik Mogeno har show for barna i Ibsengården Kl.13, 14 og 15.00
* Lirekassemannen
* Trekkspillelever fra Kulturskolen
* Speidertropp 5. Skien ms arrangerer leker for alle barn på 
   lekeplassen v/Bloms Minde
* Snipetorpmesterskap i stikke-kasting ved Bratsberggata 20

122 utstillere er klare !

Snipetorp og Omegn Vel ønsker alle vell møtt.