Det blir ikke arrangert Snipetorpmarken i 2022.
Beslutningen er bla tatt pga at det er vanskelig å skaffe nok
frivillige og mindre interesse fra ustillere.  Styret jobber med alternative tiltak for senere år.