• bilde_1318156026.jpg
  • IMG_5707_1346156002.jpg
  • Snipe55_2_1378192350.jpg
  • Snipe59_2_1378160675.jpg
  • Snipetorp_1243290387.jpg

Nyheter

Det blir ikke arrangert Snipetorpmarken i 2022.
Beslutningen er bla tatt pga at det er vanskelig å skaffe nok
frivillige og mindre interesse fra ustillere.  Styret jobber med alternative
tiltak for senere år.