• bilde_1318156026.jpg
  • IMG_5707_1346156002.jpg
  • Snipe55_2_1378192350.jpg
  • Snipe59_2_1378160675.jpg
  • Snipetorp_1243290387.jpg

Nyheter

Innkalling til årsmøte for Snipetorp og Omegn Vel.

Sted: Bloms Minde, Bratsberggt. 26

Tirsdag 15. juni 2021 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive referatet
2. Årsberetning for 2020
3. Regnskap for 2020
4. Innkomne forslag
5. Budsjett for 2021
 
Vel møtt !