Velforeningen viser til tidligere INFO fra Snipetorp og Omegn Vel våren 2020 som ble delt ut i postkassene for noen uker siden.

Alle huseiere og leietaker er velkomne til å bli medlem/opprettholde medlemskap i velforeningen.

 Årskontingenten er kr 150,- for huseiere og kr. 100,- for leietakere.

 Årskontingenten innbetales på VIPPS 117681 eller til konto 2610.32.51469.