Medlemskontingenten for 2020 kan betales på VIPPS 117681 eller til Velforeningens
bankkonto 2610.32.51469.
Kontingenten er kr. 150,- for huseier og kr. 100,- for leietaker.