• bilde_1318156026.jpg
  • IMG_5707_1346156002.jpg
  • Snipe55_2_1378192350.jpg
  • Snipe59_2_1378160675.jpg
  • Snipetorp_1243290387.jpg

Nyheter

Det blir ikke arrangert Snipetorpmarken i 2022.
Beslutningen er bla tatt pga at det er vanskelig å skaffe nok
frivillige og mindre interesse fra ustillere.  Styret jobber med alternative
tiltak for senere år.

 

 

 

Vi bor i et historisk område som både Skien kommune og velforeningen har brukt store ressurser på å sette i stand.
Vedlikehold er en utfordring og vi oppfordrer alle beboer til å ”feie for egen dør” nå som våren kommer.
 
Fredag 22. april blir det satt ut 3 containere, 2 stk ved trekanten i krysset Bratsberggata/Kleivgata ( 1 for restavfall og 1 for hageavfall) og
1 stk for hageavfall ved Øvre Skotlands veg 4.
Containerne blir stående til tirsdag morgen  26. april.
Vær nøye med å kaste restavfall i riktig container, på www.rig.no finner du mye informasjon om hva som er restavfall. Husk å sortere riktig !
 
Vær nøye med å KUN kaste hageavfall i containerne for hageavfall
(Ikke plast eller papirposer).

Årsmøte for 2021 i velforeningen ble avholdt 1. mars 2022 på Bloms Minde.

Styret for 2022 er som følger:

Jørgen Bergsli, styreleder
Cathrine Nygaard, nestleder
Elin Tollefsen
Dagfinn Øksenholt, kasserer
Heiri Sørensen, sekretær
Lena Elisabeth Baardseth

Varamedlemmer
Birte S. Ulveseth
Jahn Glomsrud


Øystein Midjås revisor
Marie Bergsli, vararevisor

Valgkomite:
Anne Sondbø Hansen, leder
Jørn Rønningen
Arvid Tollefsen

Innkalling til årsmøte for Snipetorp og Omegn Vel.

Sted: Bloms Minde, Bratsberggt. 26

Tirsdag 1. mars 2022 kl. 18.00

Dagsorden:
1. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive referatet
2. Årsberetning for 2021
3. Regnskap for 2021
4. Innkomne forslag
5. Budsjett for 2022
6. Valg
 
Etter årsmøtet blir det en enkel bevertning.
 
Vel møtt !
Attachments:
Download this file (Årsberetning for 2021.pdf)Årsberetning for 2021.pdf[ ]80 kB

Årsmøte for 2020 i velforeningen kunne endelig bli avholdt.
Den 15. juni 2021 ble årsmøtet avholdt på Bloms Minde.

Styret for 2021 er som følger:

Dagfinn Øksenholt, styreleder
Cathrine Nygaard
Elin Tollefsen
Jørgen Bergsli
Heiri Sørensen
Lena Elisabeth Baardseth

Varamedlemmer
Anne Sondbø Hansen
Jahn Glomsrud


Øystein Midjås revisor
Marie Bergsli vararevisor

Marie Bergsli, valgkomité - leder
Thove M. Johansen, valgkomité
Snorre Knudsen, valgkomité

Attachments:
Download this file (Protokoll_aarsmote1506.pdf)Protokoll_aarsmote1506.pdf[Protokoll fra årsmøtet]32 kB

Snipetorpmarken 2021 er avlyst.

Det er tungt å måtte gi samme lite hyggelig info i år som i 2020:
 
Snipetorpmarken 29. august må avlyses pga covid-19.
 
Vi håper at alt er tilbake til normale tider i 2022 slik at vi får arrangert Snipetorpmarken den 28. august 2022.

Miljøet - vårt felles ansvar - Containere 16.-19. april.
 
Vi bor i et historisk område som både Skien kommune og velforeningen har brukt store ressurser på å sette i stand.
 
Vedlikehold er en utfordring og vi oppfordrer alle beboer til å ”feie for egen dør” nå som våren kommer.
Fredag 16. april blir det satt ut 3 containere for hageavfall,  2 stk ved trekanten i krysset Bratsberggata/Kleivgata og
1 stk ved Øvre Skotlands veg 4.

Containerne blir stående til mandag ettermiddag 19. april. Vær nøye med å KUN kaste hageavfall.
(ikke hverken plast eller papirposer).

Bystyret har vedtatt forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften i deler av Skien kommune.

Velforeningens område er innenfor det området som det er forbud mot oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften.

Bystyrets vedtak er slik:

Det innføres et forbud mot privat oppskytning av fyrverkeri i angitt område i sentrum på nyttårsaften i Skien kommune, gjeldende fra 31.12.2020.

Området utvides til bruene, Øvregate og Are Frodes Veg.

Vedlagt et kart som viser området hvor det er forbud.

Attachments:
Download this file (Fyrverkeri_2020.pdf)Fyrverkeri_2020.pdf[Område for forbud]111 kB

Det er observert rotter i området.
Kleivgata / Snipetorp/Bratsberggata.
 
Vi må prøve å bekjempe dette problemet.
 
* Fjern tilgang på mat: ha lokk på avfallsdunker, fjern nedfallsfrukt, bruk lukkede kompostbinger, vær forsiktig med å mate fuglene, ikke sett søppel på trappa, ikke kast avfall på bakken. Kast heller ikke mat i toalettet fordi det kan føre til at rottene søker seg til avløpsrørene.
* Hold det ryddig, klipp gresset og plant ikke busker og trær tett opptil fasaden.
 
Viser ellers til info fra Skien kommune HER

Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende sju prosent av din spilleinnsats.Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går sju kroner til din grasrotmottaker.

Snipetorp og Omegn Vel er godkjent som grasrotmottaker av Frivillighetsregisteret og alle spillerne kan da velge Velforeningen som grasrotmottaker. 

Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.


I dag ble det kjent at alle arrangement som samler flere enn 500 mennesker er forbudt fram til 1. september.
 
Det betyr at årets Snipetorpmarked 2020 må avlyses.
 
Det er tungt å måtte avlyse, men vi støtter myndighetenes avgjørelse om at sikkerhet og helse må komme først.
 
Vi håper at alt er tilbake til normale tider i 2021 slik at vi får arrangert Snipetorpmarken den 29. august 2021.

Velforeningen viser til tidligere INFO fra Snipetorp og Omegn Vel våren 2020 som ble delt ut i postkassene for noen uker siden.

Alle huseiere og leietaker er velkomne til å bli medlem/opprettholde medlemskap i velforeningen.

 Årskontingenten er kr 150,- for huseiere og kr. 100,- for leietakere.

 Årskontingenten innbetales på VIPPS 117681 eller til konto 2610.32.51469.