Selv folk utenfor Skien har for lengst oppdaget den innsatsen velforeningen gjør for lokalmiljøet i området. Snipetorp og Omegn Vel ble tildelt Ildsjelprisen fra Herøya Industripark sKulturfond. Prisen er på 20.000 kroner. Det var lederen i foreningen Thove Marie Johansen og styremedlem Thor Øistein Eriksen som mottok prisen på vegne av velforeningen.

 

Thove Marie sier at styret ikke har bestemt hva pengene skal brukes til. – Det som er sikkert er at de ikke skal gå med i det vanlige driftsbudsjettet. Beløpet skal brukes til noe som kan komme alle beboerne til gode.

Se artikkel i Varden angående tildelingen