IMG_1441_1284042414_560x373.JPGÅrsmøte i velforenningen ble avholdt tirsdag 5. mars 2013 på Bloms Minde med ca 20 medlemmer tilstede.

Styret for 2013 er som følger:

Gunleik Vøllestad, styreleder
Cato Thomassen, kasserer
Thor Øistein Eriksen, styremedlem
Cathrine Nygaard, styremedlem
Thove Marie Johansen, styremedlem
Karsten Grytnes styremedlem
Kristin Lorentzen styremedlem

Carl Ivar Holmen varamedlem
Arvid Tollefsen varamedlem

Øystein Midjås revisor
Marie Bergsli vararevisor

Snorre Knudsen, valgkomité - leder
Jan Lid, valgkomité
Camilla Volpe, valgkomité

Referat fra årsmøtet