Kl. 12.10 Parade fra Snipetorpgata 25 til ”Trekanten”

Kl. 12.30 Leder i velforeningen Anette Storli Andersen
ønsker velkommen til Marken

Hilsen fra Jan Erik Larssen

Utdeling av Snipetorp-prisen 2018

Aktiviteter under Snipetorpmarken
* Siljazz spiller ved Trekanten
* Real Roths spiller på Bloms Minde
* Buktaler Erik Mogeno har show for barna i Ibsengården Kl.13, 14 og 15.00
* Lirekassemannen
* Trekkspillelever fra Kulturskolen
* Speidertropp 5. Skien ms arrangerer leker for alle barn på
   lekeplassen v/Bloms Minde
* Snipetorpmesterskap i stikke-kasting

Fortidsminneforeningen har sammen med Skien kommune
utarbeidet ny Dørplakat som skal presenteres på Snipetorpmarked.

Kl. 14.00 vil Kultursjef Guro Honingdal gi en info om prosjektet.

Over 100 utstillere er klare !

Snipetorp og Omegn Vel håper alle får en hyggelig dag!

Ved spørsmål kontakt Anette tlf. 988 27 899