Alle utstillere som har meldt seg på til Snipetorpmarken den 26.8.2018
vil en uke før marken få tilsendt e-post med nærmere detaljer om marken,
som hvilken plass man er blitt tilldelt, kjøreanvisning, parkering, oppgjør. 

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Dagfinn Øksenholt, tlf 464 47 110.