• bilde_1318156026.jpg
  • IMG_5707_1346156002.jpg
  • Snipe55_2_1378192350.jpg
  • Snipe59_2_1378160675.jpg
  • Snipetorp_1243290387.jpg

Nyheter

2020 har vært et år med store omveltninger for oss alle.  
 
12. mars er en dag som jeg tror de fleste kommer til å huske for alltid, dagen som Regjeringen kom med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. En avlysning av for mange av oss et av årets høydepunkt, Snipetorpmarken, blir likevel så lite i denne sammenhengen.

Marken vil helt sikkert komme tilbake igjen, håper det vil kunne skje i 2021. Velforeningen har fått utført de "vanlige" oppgavene; utsetting av containere, maling og utsetting av våre flotte benker,
fått flere medlemmer, vi er nå 96 medlemmer, en økning på 21 fra 2019. Lysslynge i Bratsberggata har vi også fått på plass. Videre har vi klart å få innvilget støtte på i alt kr. 72 000,- som gjør at vi får et overskudd på rundt kr 41 000,-.
 
 
Årsmøtet skal iht velforeningens vedtekter avholdes i løpet av februar, men i år må årsmøtet utsettes iht de nasjonale og lokale forskrifter som nå gjelder for arrangement.
 
Pr i dag er det ikke mulig å fastlegge noe nytt tidspunkt, så fort reglene blir endret blir det sendt ut innkalling iht vedtektene.
 
Vi håper at alt blir så mye bedre så fort som mulig !